Riston blogi

Riston blogi

Ihmisryöstö ja ihmiskauppa ovat rikoksia!!!

Ihmisryöstössä ihminen kaapataan ja hänen vapaus riistetään vastoin hänen tahtoaan. Ihmiskauppa on orjuuden moderni muoto, jossa rikolliset saavat taloudellista hyötyä ja uhri joutuu kärsimään epäinhimillisissä olosuhteissa.

Lumen keskelle yhteisvoimin :-)

Maaliskuu 2010Posted by Risto Hentunen Thu, March 25, 2010 04:17:22

Miljoonat kiitokset kaikille lentolippuihin osallistuneille sekä kaikille jotka olitte hengessä mukana tai muutoin mukana auttamassa. Tänään vaimoni saapui lastensa kanssa suomeen ja lähes 5 kuukauden eron jälkeen perhe on taas kasassa.

Päämäärien saavuttaminen elämässä ei ole vaikeinta vaan vaikeampaa on päättää mitä haluaa saavuttaa. Kun on päättänyt sen mitä haluaa saavuttaa, niin loppu on vain tekemistä. Matkalla tavoittelemisen arvoista päämäärää kohti on aina esteitä, jotka testaavat ihmisen päättäväisyyttä. Joskus jotkut luopuvat päämäärän tavoittelemisesta käyttäen verukkeena tai tekosyynä matkalla eteen tullutta estettä. Ei ole kuitenkaan olemassa estettä joka voisi estää päämäärän saavuttamisen jos pystyy pitämään kiinni omasta päättäväisyydestä.

Esteet eivät estä päämäärän saavuttamista vaan ainoastaan luopuminen päämäärän tavoittelemisesta on ainoa este joka näennäisesti estää päämäärän tavoittelemisen, mutta tosi asiassa kyse on silloin mielen muutoksesta lopettaa päämäärän tavoittelu. Ihmisen mieli on hyvin voimakas. Mieli on niin voimakas ettei sitä tulisi aliarvioida missään tilanteessa. Varovaisuuden tai pikemminkin harkinnan noudattaminen mielen käytössä on ensiarvoisen tärkeää sillä mieli ja ihmisen ajatukset ovat niitä jotka saavat asioita tapahtumaan.

Kun on olemassa suuri joukko ihmisiä tavoittelemassa yhteistä päämäärää, niin jokaisen ponnistus päämäärää kohti on mittaamattoman arvokas. Riippumatta siitä onko ponnistus vain positiivinen ajatus vai ajatuksen aikaansaama tai ajatusta seuraava konkreettinen tapahtuma, niin jokainen päämäärää kohti vievä toiminne on merkityksellinen.

Päämäärän tavoittelussa myös matkalla olevien esteiden merkitys on olennainen kokonaisuuden kannalta. Esteet tuovat päämäärän tavoitteluun mielekkyyttä ja mitä vaikeampia ja haasteellisempia esteitä kohtaamme, niin sitä vahvemmaksi mieli ja päättäväisyys kasvavat. Myös tunne päämäärän saavuttamisesta on erilainen riippuen matkalla kohdatuista esteistä ja mielihyvä tai tyydytys esteiden voittamisesta, ylittämisestä, kiertämisestä tai käsittelystä on merkittävä osa kokonaisuutta ja päämäärän saavuttamista.

Itse asiassa prosessi, joka käydään lävitse tavoitteena saavuttaa päämäärä, on arvokkaampi kuin itse päämäärä. Tuo prosessi kasvattaa meitä ihmisenä ja henkiset voimavaramme kehittvät prosessin myötä.

Vielä kerran haluan kiittää kaikkia jotka osallistuivat prosessiin, jossa perheeni pääsi matkustamaan luokseni. Iso kiitos myös kaikille jotka asettelivat esteitä matkan varrelle, koska nuo esteet vahvistivat meitä kaikkia ryhmänä. Lähimmäisen rakkautta omaavien ihmisten päättäväisyys ja yhteistyö osoittivat kuinka helposti halu auttaa eettisen päämäärän saavuttamisessa korjasi tilanteen jonka viranomaisrikolliset olivat aiheuttaneet.

Edellisen kirjoituksen kommentteja lukiessa havaitsin, että tämä päämäärä ja sen tavoittelu sai tietyt ihmiset purkamaan omaa pahaa oloaan kirjoittamalla. Aina kun tavoitellaan saavuttamisen arvoisia päämääriä, olivat ne sitten pieniä tai suuria, niin löytyy joukko joka haluaa vastustaa jollain tavalla. Olkaamme kuitenkin iloisia siitä, että vastustajat pääsevät purkamaan sisintään ja samalla he auttavat meitä muita myös ymmärtämään paremmin omien päämääriemme merkityksen sekä auttavat jollain tavalla käsittämään ihmisluonnon monimuotoisuutta ja sitä että on olemassa myös ihmisryhmä, joka vastustaa kehittävien päämäärien saavuttamista.

Voisin pitää pitkän ylistyspuheen jokaisesta jotka osallistuivat perheeni yhteen saattamiseen, mutta tuskin kukaan meistä oli mukana ylistyspuheen toivossa vaan teki juuri sen mitä sydämessään tunti oikeaksi. Haluan mainita muutaman sanan henkilöstä, joka oli yhtenä samanarvoisena lenkkinä tässä prosessissa kuin kuka tahansa toinenkin. Kirjoitan tuosta lenkistä sen takia, että hän on henkilö, jonka olen tuntenut yli 43 vuotta. Hän on isäni Seppo Hentunen, alla on kuva hänestä ja hänen uudesta vaimostaan eli äitipuolestani. Vasemmalta oikealle Cha ja Seppo.

Isäni nopeutti perheen yhdistämisprosessia siten, että heti kun hän huomasi lentolippukassan kertyvän yli tuhannen euron, niin hän otti niin suuren pankkilainan kuin pystyi ja tuo laina yhdessä kertyneiden varojen kanssa riitti juuri siihen että vaimoni lapsineen sai liput maanantain ja tiistain välisenä yönä Bangkokista lähteneeseen koneeseen ja yhden välilaskun, koneen vaihdon sekä lisäksi vielä pitkän automatkan jälkeen perheeni vihdoin saapui aamuyöllä tänään keskiviikkona luokseni.

Enää ei tarvitse lähettää tukea lentolippuihin. Jos jollakin on jo kuitenkin sitä varten raha olemassa tai päätös auttaa jo valmiiksi tehtynä, niin ettei tarvitse harmitella ettei ennättänyt mukaan talkoisiin, niin jokainen "myöhästynyt" euro ei mene hukkaan vaan isäni ottaman lainan kuukausittainen 160 euron lyhennys pitää huolen siitä että seikkailun tämäkin osio muistuttaa vielä itsestään pitkälle tulevaisuuteen tai kunnes saan autettua isäni taas velattomaksi.

Koko prosessi perheen yhdistämiseksi nieli euroja noin neljän tonnin verran. Pienen alle 600 euron eläkkeeni turvin perheeni tänne tuominen olisi vienyt ikuisuuden. Yhteisön voima ja päättäväisyys saivat kaiken tapahtumaan nopeasti. En koskaan unohda apuanne, ymmärrän hyvin avun merkityksen, koska myös itselläni on voimakas halu auttaa ja sanonta "on autuampaa antaa kuin ottaa" on meistä monella ohjenuorana elämässä.

Kun aikoinaan kiersin auttamassa ihmisiä WinCapita aiheisissa asioissa sekä neuvoen Moneybookersin käyttöä, niin ajoittain vaikkakin melko harvoin törmäsin silloin ihmisiin jotka epäilivät sitä että auttamisen halu ja mukavien ihmisten tapaaminen voisivat olla motiivina toiminnalleni. Suurin osa meistä kuitenkin ymmärtää että auttamisen halu on meissä useimmissa ihmisissä sisään rakennettu "vakiovaruste".

Avun vastaan ottaminen on erilainen kokemus kuin avun antaminen. Nyt kun olen saanut teiltä suunnattomasti apua, niin mieltäni lämmittää erityisesti tunne siitä, että nyt teillä on sydämessä lämmin tunne siitä että olette voineet olla avuksi. Kiitoksia, auttakaamme toinen toisiamme.

Aurinkoisin kevät terveisin ja kiitos koko perheeltä, Risto Hentunen